POZIOMOWSKAZY MAGNETYCZNE

POZIOMOWSKAZY MAGNETYCZNE

Oferujemy poziomowskazy magnetyczne dla ciśnienia do 200 bar i temperatury do 400°C w warunkach procesowych.
Poziomowskazy magnetyczne są •przyjazne dla środowiska
•zwarte w budowie i pewne w działaniu
•dokładne we wskazaniach
•gwarantują szczelność mierzonego medium
•niekorozyjne
•bezobsługowe
•sygnalizują awarię w przypadku defektu pływaka
Poziomowskazy magnetyczne dostępne są z kołnierzami wg. DIN i ANSI, lub innymi przyłączami na zamówienie, korpusem wykonanym ze stali lub stopów metali, podobnie jak kołnierze oraz pływak. Wyposażenie dodatkowe poziomowskazu stanowią: wyłączniki krańcowe, czujnik położenia pływaka, armatura odcinająca, instalacja podgrzewania/chłodzenia korpusu, osłona termiczna, kurek spustowy (elementy dostępne na życzenie).
ferta dotycząca kompletnych produktów jak i poszczególnych elementów, jest każdorazowo przedstawiana według parametrów i specyfikacji Klienta, po podaniu następujących parametrów: temperatury i ciśnienia roboczego, rodzaju medium, ciężaru właściwego medium, długości odczytu i rozstawu przyłączy.