SZKŁA REFLEKSYJNE

SZKŁA REFLEKSYJNE

Szkła te cechuje wysoka odporność chemiczna na takie media jak: kwasy, ługi, gorąca woda, kondensat pary, oleje, węglowodory, itp.
Budowa tych szkieł charakteryzuje się podłużnymi rowkami po wewnętrznej stronie szkła, skierowanymi do wewnątrz komory wodowskazu. Wyżłobienia w kształcie pryzmy są do siebie nachylone pod kątem 90ºC i przez odbicie światła w części wolnej od medium, zapewniają dokładny i kontrastowy odczyt jego poziomu.

Zakres stosowania:

Przy mediach nieagresywnych, np. olejach, węglowodorach – szkła odporne są na ciśnienie do 400 bar lub temperaturę do 400°C.
Przy mediach agresywnych, np.: kondensat pary, woda gorąca, ługi – szkła stosuje się przy ciśnieniu roboczym do 35 bar. Dla ciśnień pary powyżej 35 bar zaleca się stosowanie szkieł transparentnych z podkładką mikową

Wielkość Typ A Waga
g/szt.
Typ B Waga
g/szt.
Typ H Waga
g/szt.
Dł.
Szer.
Gr.
Dł.
Szer.
Gr.
Dł.
Szer.
Gr.
0
95
34
17
110
I
115
30
17
118
115
34
17
132
115
34
22
176
II
140
30
17
146
140
34
17
162
140
34
22
214
III
165
30
17
176
165
34
17
195
165
34
22
254
IV
190
30
17
200
190
34
17
228
190
34
22
294
V
220
30
17
237
220
34
17
264
220
34
22
344
VI
250
30
17
265
250
34
17
301
250
34
22
392
VII
280
30
17
303
280
34
17
338
280
34
22
445
VII
320
30
17
334
320
34
17
387
320
34
22
503
IX
340
30
17
359
340
34
17
410
340
34
22
536
X
370
34
17
461

 

Zakres stosowania szkieł refleksyjnych
Typ A1)
Typ B1)
Typ H
bar
°C
bar
°C
bar
°C
Dla mediów nie powodujących znacznego ubytku grubości szkła, np.: oleje, węglowodory
400
150
0-10
120
400
430
265
180
0-10
120
400
430
300
200
0-10
120
400
430
Dla mediów powodujących znaczny ubytek grubości szkła,
Np.: para nasycona,gorąca woda , ługi
35
243
35
243
42
253