SZKŁA TRANSPARENTNE

SZKŁA TRANSPARENTNE

Szkła te wykazują wysoką odporność chemiczną na takie media jak: kwasy, ługi, gorąca woda, kondensat pary, oleje, węglowodory, itp.
Charakteryzują się obustronnie gładką powierzchnią i wysoką przezroczystością. Dobrze sprawdzają się w pracy z mediami zanieczyszczonymi, łatwo krystalizującymi i żrącymi. Zastosowanie dodatkowo podkładki mikowej wydłuża czas pracy szkła i podwyższa jego wytrzymałość w warunkach pracy powyżej 35 bar i narażeniu na działanie mediów agresywnych.

 

Zakres stosowania:

Przy mediach nieagresywnych, np. olejach, węglowodorach – szkła odporne są na ciśnienie do 340 bar lub temperaturę do 430° C.
Przy mediach agresywnych, np.: kondensat pary, woda gorąca, ługi – szkła transparentne z podkładką mikową odporne są na warunki pracy do 180 bar i temperaturę do 356° C.

Wielkość Typ A Waga
g/szt.
Typ B Waga
g/szt.
Typ H
Waga
g/szt.
Typ TA 28 Waga
g/szt.
Dł.
Szer.
Gr.
Dł.
Szer.
Gr.
Dł.
Szer.
Gr.
Dł.
Szer.
Gr.
I
115
30
17
122
115
34
17
137
113
27,6
16,8
114
II
140
30
17
152
140
34
17
172
140
34
22
214
III
165
30
17
176
165
34
17
204
165
34
22
254
163
27,6
16,8
168
IV
190
30
17
211
190
34
17
238
190
34
22
294
188
27,6
16,8
194
V
220
30
17
250
220
34
17
280
220
34
22
344
218
27,6
16,8
226
VI
250
30
17
280
250
34
17
317
250
34
22
392
248
27,6
16,8
258
VII
280
30
17
314
280
34
17
356
280
34
22
445
278
27,6
16,8
290
VII
320
30
17
360
320
34
17
407
320
34
22
503
318
27,6
16,8
334
IX
340
30
17
387
340
34
17
430
340
34
22
536
338
27,6
16,8
356
X
370
34
17
480
Zakres stosowania szkieł transparentnych
Typ A1)
Typ B1)
Typ H
Typ TA 284)
bar
°C
bar
°C
bar
°C
bar
°C
Dla mediów nie oddziałujących znacząco na szkło, np.: oleje, węglowodory
240
160
0-10
120
400
430
290
200
0-10
120
400
430
340
230
0-10
120
400
430

Dla mediów oddziałujących znacząco na szkło, np.: para nasycona, woda gorąca, ługi
2)
35
70

243
300

2)
35
85
243
300
2)
42
85
253
300
3)
120
180
324
356

1) Typy szkieł wg DIN 7081 i ÖNORM M7357.
2) Dla ciśnienia pary powyżej 35 bar zaleca się stosowanie podkładek z miki.
3) Dla ciśnienia pary powyżej 120 bar stosuje się szkło TA 28 wielkość I.
4) Szkła typu TA stosuje się tylko z podkładkami mikowymi.